Inkorg Hjälp

Vad täcker Rover-garantin för hundägare?

Rover erbjuder Rover-garantin för alla tjänster som bokats via Rover. Enkelt uttryckt är Rover-garantin vårt löfte till dig som kund i de sällsynta fall där en olyckshändelse sker under en bokning.

Rover-garantin ersätter medlemmar i vår gemenskap för kostnader som härrör från vissa skador som inträffar under det att en tjänst utförs som bokats och betalats via Rover. Skador på egendom eller personer måste ha orsakats av hundvaktens eller hundrastarens vård under en Rover-vistelse eller -promenad, och garantin ersätter då hundvakter eller hundrastare om de är ovilliga eller oförmögna att betala dessa kostnader.

För att lära dig mer om Rover-garantin, inklusive mer detaljer om vad som omfattas, minsta bidrag och villkor, kolla in vår sida om Rover-garantin.

Var denna artikel till hjälp?
av tyckte detta var till hjälp
Tack för dina synpunkter!