Inkorg Hjälp
Kan jag överklaga Rovers beslut att inaktivera mitt konto?

Bokning och betalning genom Rover är ett krav enligt våra användarvillkor. Om vi misstänker att du har arrangerat en bokning på Rover men att betalningen har skett utanför plattformen förbehåller vi oss rätten att inaktivera ditt konto för överträdelse av våra användarvillkor.

  • Om du har fått ett e-postmeddelande från Rover där det står att ditt konto har inaktiverats på grund av överträdelse av våra användarvillkor, kan du ha rätt att överklaga och återaktivera ditt konto.
  • Om du har fått någon annan typ av e-postmeddelande från Rover där det står att ditt konto har inaktiverats av andra skäl, har du inte rätt att överklaga inaktiveringen.

Hur du överklagar

Om du har rätt att överklaga svarar du på det e-postmeddelande som du fick från Rover och utför följande:

  1. Godkänn våra policyer och användarvillkor igen.
  2. Bekräfta att du förstår våra policyer.
  3. Samtyck till att boka i enlighet med dessa och bekräfta att du förstår att ytterligare överträdelser kommer att leda till att ditt konto stängs permanent.

Om du tror att ditt konto har blivit inaktiverat av misstag kan du svara på e-postmeddelandet från Rover.