Inkorg Hjälp
Vad täcker Rover-garantin för hundägare?

Rover erbjuder Rover-garantin för alla tjänster som bokats via Rover. Enkelt uttryckt är Rover-garantin vårt löfte till dig som kund i de sällsynta fall där en olyckshändelse sker under en bokning.

Rover-garantin ersätter medlemmar i vår gemenskap för kostnader som härrör från vissa skador som inträffar under en tjänst som bokats och betalats via Rover. Skador på egendom eller personer måste ha orsakats av djurvaktens eller hundrastarens vård under en Rover-vistelse eller promenad. Detta inkluderar också dedikerat stöd från Rover i nödsituationer.

Vänligen se till att kolla in vår sida för Rover Garantin för att lära dig mer gällande vad som täcks, minsta bidrag och villkor.

Om du har ett problem relaterat till hälsa eller säkerhet i samband med en Rover-bokning, är vi tillgängliga för dig på +46 8 446 823 37.